Grawer - rzemiosło artystyczne
Mnich Original
pro publico bono

pro publico bono

Dla wspólnego, dobra stałym elementem mojej pracy jest wsparcie tych, którzy służą
pro publico bono.

„Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni – jest ona na końcu twojego ramienia.” (Audrey Hepburn). Decydując się na realizację powierzonego mi zlecenia od Klientów w Polsce wymagam, by symboliczna część kwoty, którą ustalam z Klientem, została przekazana na jedną z poniższych Organizacji. Dla płatności realizowanych poprzez przelewy międzynarodowe wpłaty na poniższe Organizację dokonuję sam ze swojego konta, by ułatwić rozliczenie (opisane również w zakładce Ordinem). Wyboru właśnie tych dokonałem na podstawie wieloletniego własnego doświadczenia w stowarzyszeniu OPP 1%, które kiedyś prowadziłem. Ważne jest również to, że ze wskazanymi Organizacjami miałem przyjemność zetknąć się osobiście. Kilkuletnia obserwacja zaangażowania osób wiodących, daje mi pewność, że ich praca służy nam wszystkim.

Kiedy mój Klient podejmie już decyzję o zleceniu mi realizacji pracy, poniżej przedstawiam zasadę rozpoczęcia powierzonego mi zadania.

1. Ostatecznym potwierdzeniem Klienta, że podjął decyzję o powierzeniu mi zlecenia, jest wysłanie na mój adres e-mail potwierdzenia przelewu na jedną z poniższych Organizacji. Moje dane wraz z adresem e-mail dostępne są w zakładce Locum

2. Kwota przelewu – którą odliczam od mojej ceny – to 20 zł.

3. Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe. Tylko tak zatytułowany przelew może być rozliczony przez Organizację poprawnie, nie sprawiając kłopotów z księgowaniem.

3. Jeżeli moja praca wymaga znaczącej zaliczki ze względu na niektóre materiały, bądź inne ustalone z Klientem okoliczności, pozostałą część pobieram zgodnie z ustaleniami dla konkretnego projektu. Oczywiście przelew na rzecz Organizacji zostaje przeze mnie uwzględniony w mojej cenie.

4. Jeżeli Klient chce, może przekazać większą kwotę na wsparcie jednej ze wskazanych przeze mnie Organizacji.

Pozwoliłem sobie pominąć własny opis działalności Organizacji, by uniknąć subiektywizmu – bo przecież to już nie o mnie chodzi – i wskazać strony, na których można znaleźć wyczerpujące informacje.

1. Fundacja Kulawa Warszawa

nr konta: 24 1140 2004 0000 3602 7639 9973 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z zakresem działalności Fundacji. Bieżące informacje dostępne są na stronie https://www.kulawawarszawa.pl/

Zespół Fundacji
Zespół Fundacji

2. Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska

Nr konta: 76 1140 2004 0000 3002 7669 7800

Gorąco zachęcam do zapoznania się z zakresem działalności Fundacji. Bieżące informacje dostępne są na stronie http://www.ratownictwomotocyklowe.pl/

moto amblulans
Ambulans Fundacji

3. Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska

Nr konta: 20 1950 0001 2006 0572 7999 0002

Gorąco zachęcam do zapoznania się z zakresem działalności Fundacji. Bieżące informacje dostępne są na stronie http://www.fundacjaergosum.pl/ lub Klubokawiarnia Życie jest fajne

Logo Klubokawiarni

Mam nadzieję, że praktyka takiego rodzaju wsparcia nie wymaga uzasadniania. Ze względu na przejrzystość transakcji, podjąłem decyzję, że w/w wpłaty będą realizowane bezpośrednio przez Klienta na konto Organizacji. Nie ukrywam, będąc gorącym zwolennikiem wolontariatu, że takie podejście będzie równie chętnie przenoszone przez tych, którzy mogą taki model społecznej odpowiedzialności zastosować w swojej działalności.